Select Page
Ja podeu consultar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a l’accés a diverses places de l’escala d’administració general/especial de la plantilla de funcionaris i a places de la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del Gironès, per a l’estabilització de l’ocupació temporal.

Funcionaris de carrera

Aparellador/a
Tècnic/a de gestió en promoció econòmica
Administratiu/va (adscrita a Ensenyament)
Administratiu/va (adscrita a Intervenció-Tresoreria)

Laboral

Agent de joventut
Informador/a turístic/a
Subaltern/a