Select Page
Ja podeu consultar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a l’accés a una plaça de tècnic/a de gestió en tresoreria, funcionari/a de carrera, subgrup A2, en torn de promoció interna, adscrita a l’Àrea de Comptabilitat i Tresoreria vacant a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Gironès.

Enllaç