Select Page


Menjadors escolars (informació, normatives, inscripcions i baixes)

El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors de centres escolars de la comarca, oferint servei a uns 2.000 usuaris diàriament. L’objectiu d’aquesta gestió és oferir un servei extraescolar bàsic en la societat actual, sempre que ho sol·liciti la comunitat educativa de cada centre escolar.

Paral·lelament a la gestió, es realitza formació d’iniciació i continuada a coordinadors dels menjadors escolars, responsables de les empreses de monitoratge i als centres escolars per poder millorar el servei.
 

 Altra documentació:

La fitxa de creditors cal omplir-la i validar-la per l’entitat bancaria sempre que es realitzi una alta nova al servei de menjador o un canvi de domiciliació bancària dels rebuts de menjador. Aquest document cal entregar-lo al Consell Comarcal, ja sigui per correu electrònic o a través de l’escola corresponent.