Select Page

Ja podeu consultar la relació definitiva de persones admeses i excloses a les proves selectives per regular el procés selectiu per a l’accés a una plaça d’administratiu de fiscalització i control de règim intern, funcionari de carrera, subgrup C1.

Llista definitiva de persones admeses i excloses