Select Page

Consulteu les puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat per a l’accés a la plaça de tècnic/a de gestió en promoció econòmica de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 21 d’octubre de 2019.

Llista amb les puntuacions finals

Nota publicada, dimecres 23 d’octubre de 2019