Select Page

Consulteu les puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat per a l’accés a la plaça d’aparellador/a de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 4 de novembre de 2019.

Llista amb les puntuacions finals

Nota publicada, dimarts 5 de novembre de 2019