Select Page

Els quatre joves que van ser seleccionats dins el programa “Joves en pràctiques 2019” del Consell Comarcal del Gironès, ja han iniciat el contracte a jornada completa que durant 6 mesos farà que donin suport a les àrees de medi ambient, promoció econòmica, secretaria i informàtica.

El programa “Joves en pràctiques 2019” incentiva la contractació en pràctiques de joves amb els estudis superiors finalitzats per millorar la seva ocupabilitat, i té com a requisits: Estar donat d’alta al SOC com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO), tenir menys de 29 anys i ser beneficiari/ària de la Garantia Juvenil.

L’Àrea de secretaria i la de gerència van realitzar una primera tutoria grupal amb el fi d’acollir els joves i explicar-los el funcionament del Consell Comarcal del Gironès. A la presentació se’ls va informar que comptarien amb un acompanyament tutorial que facilita aconseguir els objectius que es marquen a una contractació en pràctiques com la que regula aquesta ordre de bases.