Select Page

El Servei d’Ocupació de Catalunya , amb el Cofinançament del Ministerio de Trabajo, Migraciones i Seguridad Social ha atorgat al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per al desenvolupament del Programa ENFEINA’T 2019, pel qual ofereix a les persones aturades de llarga durada dels municipis de la comarca, excepte Girona i Salt, la possibilitat d’obtenir una experiència laboral a partir d’un contracte de treball, juntament amb un acompanyament tècnic per afavorir la seva incorporació al mercat de treball un cop finalitzada l’actuació d’experiència laboral.

Per tal de poder participar al procés de selecció caldrà complir els requisits següents:

  1. Ser aturat de llarga durada : 12 mesos inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat dels darrers 18 mesos.
  2. Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat.
  3. Ser resident d’algun dels municipis de la comarca del Gironès, excepte Girona o Salt.

Aquests requisits hauran de ser comprovats i acreditats per l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per poder participar a la selecció.

Per més informació us podeu posar en contacte amb l’àrea de desenvolupament local del Consell Comarcal del Gironès.

promocioeconomica@girones.cat | 972213262