Select Page

Ja podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la contractació de professors de música per a l’Escola de Música del Gironès en règim laboral temporal amb durada determinada i formular les vostres sol·licituds a la convocatòria respectiva.

Finalització del termini de la convocatòria: 27 de novembre de 2019