Select Page

L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès ha creat una marca, que amb el nom de Gironès Cultura, identificarà a partir d’ara tots els projectes i serveis que realitza al llarg de l’any.

D’aquesta manera, es vincularà la difusió entre totes les accions que es promoguin, facilitant-ne la seva identificació per part dels usuaris potencials i del públic en general. Axí doncs, la difusió que es faci de projectes i serveis com Escenaris, l’Escola de Teatre del Gironès, l’Escola d’Art i Creativitat del Gironès, Al Gironès llegim!, les jornades de formació en gestió cultural, així com el suport al festival Emergent, entre d’altres accions, aniran acompanyades d’aquesta marca.

El conseller de Cultura i Turisme del CCG, Àdam Bertran, destaca que “Des del Consell Comarcal volem donar un nou impuls a la tasca cultural que es desenvolupa, de suport als municipis, de promoció, de plataforma per a nous formats, per arribar a tot el públic… i és per això que unifiquem la imatge en Gironès Cultura, un nou punt de referència per acostar la cultura de la comarca a tota la ciutadania”.

La nova marca tindrà una presència immediata en tots els actes que depenguin de l’àrea de cultura del Consell Comarcal del Gironès.

Girona, dimecres 27 de novembre de 2019.

_ _ _

Gironès Cultura a Twitter: https://twitter.com/GironesCultura
Gironès Cultura a Facebook: https://www.facebook.com/GironesCultura/
Gironès Cultura a Instagram: https://www.instagram.com/gironescultura/