Select Page

Consulteu les puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat per a l’accés a la plaça d’administratiu, funcionari de carrera, subgrup C1, adscrita a l’Àrea d’Ensenyament, de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 28 de novembre de 2019.

Llista amb les puntuacions finals