Select Page

Consulteu les puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat per a l’accés a la plaça d’administratiu, funcionari de carrera, subgrup C1, adscrita a l’Àrea de fiscalització i control de règim intern, de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Gironès realitzat el 29 de novembre de 2019.

Llista amb les puntuacions finals