Select Page
Es presenta per a la seva aprovació el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Gironès per import de 25.601.068,90 € que representa un increment del 6,02 % respecte al de 2019. Aquest pressupost inclou el pressupost del propi Consell Comarcal per import de 19.600.315,64 €, amb un increment del 6,12 % respecte 2019 i el pressupost de l’Escola de Música del Gironès per import de 751.500,000 €, que representa un augment del 2,87 % respecte al de 2019. D’acord amb el mandat de la Llei 27/2013, LRSAL, s’ha incorporat al pressupost del Consell, el pressupost del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt que importa un total de 5.249.253,06 €.