Select Page

Ja podeu consultar les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics en joventut i promoció de la salut del Consell Comarcal del Gironès, als efectes d’atendre futures contractacions de caràcter temporal amb durada determinada per a substituir treballadors/es amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir llocs vacants temporalment o per atendre necessitats urgents de contractació d’aquest personal i formular les vostres sol·licituds a la convocatòria respectiva.

Finalització del termini de la convocatòria: dilluns, 3 de febrer de 2020 (inclòs)