Select Page

En el decurs de l’any 2019, i gràcies a la destinació de dues persones a l’Arxiu Històric de Girona (AHG) del Pla d’Ocupació impulsat pel Consell Comarcal del Gironès (CCG), s’ha realitzat un programa de digitalització de documentació d’ajuntaments al Gironès.

La Sala de reunions del Consell Comarcal del Gironès, ha acollit una reunió explicativa sobre com s’ha realitzat el procés de digitalització de les més de 30.000 captures dels diferents documents dels vuit ajuntaments que han participat en la primera fase del projecte “Digitalitzacions de la documentació històrica dels ajuntaments”, que s’ha desenvolupat a través del programa Treball i Formació i amb la coordinació de l’Arxiu Històric de Girona.

Els documents digitalitzats més antics, daten de l’any 1820, i s’han pogut veure projectats per a la curiositat dels assistents i per a exemplificar la bona qualitat de les imatges digitalitzades.

En el decurs de l’any 2019, i gràcies a la destinació de dues persones a l’Arxiu Històric de Girona (AHG) del Pla d’Ocupació impulsat pel Consell Comarcal del Gironès (CCG), s’ha realitzat un programa de digitalització de documentació d’ajuntaments de l’esmentada comarca. Aquesta tasca, planificada per la direcció de l’AHG, ha comptat amb el suport d’un arxiver que ha actuat d’enllaç o de coordinador entre els diferents organismes implicats en el Pla, això és, l’AHG, el personal assignat i els ajuntaments que, al seu moment i després de l’oferiment i les explicacions de procediment i tècniques explicades, van adherir-se al Pla.

L’objectiu era proporcionar als ajuntaments mitjans i petits de la comarca del Gironès la possibilitat de disposar d’unes reproduccions de qualitat de la documentació més antiga, o bé la que presentava un estat de conservació delicat, o bé que, per algun motiu, tingués un elevat nivell de manipulació (consulta interna del propi consistori o per part d’investigadors). Els ajuntaments adherits al Pla van presentar una relació de la documentació que proposaven de digitalitzar i, després de fer-ne una valoració arxivística (nivell i qualitat de descripció de la documentació proposada i, també, nivell de compliment amb els objectius del Pla), es va passar a recollir en les respectives seus.

La documentació digitalitzada s’ha entregat en un disc extern d’emmagatzematge als representants dels municipis que han participat en el projecte i se’ls hi ha explicat el contingut del disc, l’organització dels fitxers i els seus aspectes tècnics. Els municipis que es van adherir al projecte, són: Bordils, Campllong, Canet d’Adri, Cassà de la Selva, Celrà, Salt, Llambilles i Vilablareix.

Girona, dilluns 25 de novembre de 2019.