Select Page

Atesa la situació d’emergència pel COVID19 les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball del SOC que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya.


Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19.