Amb la tecnologia de Blogger.

Bases i convocatòria per regular el procés selectiu per nomenar un enginyer i per a la constitució d’una borsa de treball del servei d'assistència i cooperació del Consell Comarcal del Gironès

Ja podeu consultar les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per nomenar, amb caràcter temporal, un enginyer, en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa de treball del servei d'assistència i cooperació del Consell Comarcal del Gironès.

L’obertura de la convocatòria es durà a terme a partir del dia següent de la finalització de l’estat d’alarma regulat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Es publica el text íntegre de les bases atorgant un termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma.

Finalització del termini de la convocatòria: Dilluns 22 de juny de 2020
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262