Select Page

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics del Gironès per al curs 2020/2021. Les bases estan publicades al BOP núm. 97 de 20 de maig de 2020

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/97/20209702936.pdf.

Bases de concessió d’ajuts de menjador
Annex 2 de les Bases

Bases de concesión de ayudas de comedor (edició en llengua castellana)
Anexo 2 de la Bases

AVÍS IMPORTANT: En motiu de la situació d’alarma i de gestió per a la prevenció del COVID-19, els informem que les sol·licituds es presentaran online i del 2 al 16 de juny de 2020. Servei d’informació i assessorament a les famílies per ajudar a realitzar el tràmit a través de suport telefònic. Properament s’ampliarà informació.