Select Page
Reanudació dels terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius del Consell Comarcal del Gironès i de l’Escola de Música del Gironès i aixecament de la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets

Resolució emesa per la presidència del Consell Comarcal del Gironès