Select Page

Bases i convocatòria per regular el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques d’ocupació amb règim funcionari interí per programes de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès.

Ja podeu consultar les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques d’ocupació amb règim funcionari interí per programes de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès.

Finalització del termini de la convocatòria: 20/08/2020