Select Page

Bases i convocatòria per regular el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a en ocupació per desenvolupar un Pla de reactivació socioeconòmica a la comarca del Gironès després de la pandèmia de la COVID-19 amb règim laboral per obra o servei determinat adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès.

Ja podeu consultar les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a en ocupació per desenvolupar un Pla de reactivació socioeconòmica a la comarca del Gironès després de la pandèmia de la COVID-19 amb règim laboral per obra o servei determinat adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès.

Finalització del termini de la convocatòria: 28/09/2020