Select Page

Joves en pràctiques

Objectiu: Afavorir que els joves de la comarca puguin desenvolupar una experiència laboral que els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa, a ajuntaments de Catalunya, consells comarcals de Catalunya, i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

D’aquesta manera, el programa facilita que joves menors de 30 anys a l’atur puguin dur a terme un període de pràctiques laborals.

El programa de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya te l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.