Select Page
Puntuacions finals | Plaça de subaltern

Puntuacions finals | Plaça de subaltern

Puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat d’una plaça de subaltern, laboral, en torn lliure Consulteu les puntuacions finals obtingudes a les proves selectives convocades d’una plaça de subaltern, laboral, en torn lliure realitzades el 27 de novembre...