Select Page
La Planificació estratègica té com a objectiu establir una organització territorial per assolir uns objectius prèviament definits d’acord amb les dades recollides al territori. Aquesta tasca doncs, permet al territori de disposar d’un full de ruta marcat per objectius, projectes i actuacions que permetran millorar el territori, impulsar la dinamització econòmica, l’;ocupació i finalment la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Obtindrem doncs, una estratègia que caldrà seguir i avaluar al llarg del temps per poder assolir els objectius establerts a priori.
A nivell polític i tècnic, i tan des del Consell Comarcal del Gironès, com dels 27 ajuntaments que formen part de la comarca, es creu necessari dur a terme un Pla Estratègic de la comarca per disposar d’una eina que ens permeti poder planificar les línies estratègiques i les accions a desenvolupar en un futur tan a curt, mig i llarg termini.
Durant aquest 2018 es treballarà conjuntament amb l’empresa UTRANS per al desenvolupament d’un pla estratègic comarcal amb l’objectiu de definir les línies i actuacions de futur a la comarca del Gironès en termes de desenvolupament local i ocupació. 
 
Nota publicada, dimecres 1 de març de 2018