Select Page

Llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques d’ocupació amb règim funcionari interí per programes de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès.

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques d’ocupació amb règim funcionari interí per programes de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès

Llista provisional de persones admeses i excloses