Select Page

Puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques d’ocupació amb règim funcionari interí per programes de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès.

Consulteu les puntuacions finals obtingudes a les proves selectives convocades per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques d’ocupació amb règim funcionari interí per programes de l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 16 d’octubre de 2020.

Llista amb les puntuacions finals