Select Page

Horari: Jornada completa
Durada del contracte: 9 mesos
Funcions: Informació i control de les mesures de prevenció davant el covid-19; informació de suport als serveis locals; mediació ciutadana; suport en esdeveniments; altres tasques relacionades amb les anteriors o amb les necessitats dels municipis.

Requisits: No es requereix experiència prèvia ni formació específica.

Per poder accedir a aquesta oferta laboral, cal complir amb els requisits marcats a la resolució tsf/1419/2020, de 16 de juny. Línia
COVID i línia PANP-COVID.

Les persones han de realitzar obligatòriament 60 hores de formació transversal.

Per a més informació: promocioeconomica@girones.cat | Tf: 972 21 32 62