Select Page

Horari: Jornada completa
Durada del contracte: 9 mesos
Funcions: Suport a tasques socials i educatives; suport telemàtic a la ciutadania per a qualsevol tramitació amb l’administració o qualsevol altre àmbit; altres tasques relacionades amb les anteriors o amb les necessitats dels municipis.

Requisits: Coneixements i habilitats en les noves tecnologies, xarxes socials i tramitació electrònica.

Per poder accedir a aquesta oferta laboral, cal complir amb els requisits marcats a la resolució tsf/1419/2020, de 16 de juny. Línia
COVID i línia PANP-COVID.

Les persones han de realitzar obligatòriament 60 hores de formació transversal.

Per a més informació: promocioeconomica@girones.cat | Tf: 972 21 32 62