Select Page

Puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat d’una plaça de subaltern, laboral, en torn lliure

Consulteu les puntuacions finals obtingudes a les proves selectives convocades d’una plaça de subaltern, laboral, en torn lliure realitzades el 27 de novembre de 2020.

Llista amb les puntuacions finals