Select Page

Llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per al nomenament, amb caràcter temporal, d’un/a tècnic/a en contractació del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a interí/ina, i per a la constitució d’una borsa de treball

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per al nomenament, amb caràcter temporal, d’un/a tècnic/a en contractació del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a interí/ina, i per a la constitució d’una borsa de treball

Llista provisional de persones admeses i excloses