Select Page

L’Àrea de promoció econòmica i desenvolupament Local del Consell Comarcal del Gironès, inicia la diagnosi del Pla de reactivació socioeconòmica del Gironès, amb la col·laboració de la càtedra d’emprenedoria i empresa de la Universitat de Girona i del personal tècnic de reactivació que s’encarregaran, respectivament, de programar i coordinar programes d’interès per a la ciutadania i pel teixit empresarial.

En aquesta línia, el Consell Comarcal ha iniciat la campanya d’enquestes a la ciutadania i empreses de la comarca, per tal de recopilar informació i dades per la posterior elaboració de la diagnosi del Pla de reactivació socioeconòmica comarcal. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE

L’objectiu d’aquesta fase serà determinar quines són les necessitats detectades i dissenyar un conjunt d’actuacions adequades a la realitat comarcal a partir del treball en xarxa amb els municipis del Gironès.

Per aquest motiu és molt important rebre respostes dels diferents municipis del Gironès.

Us adjuntem el link, l’enquesta es pot enviar per correu electrònic o telèfon mòbil: https://forms.gle/1dUuu3RRpCzD99J49