Select Page

Puntuacions finals obtingudes al procés selectiu convocat d’una plaça de tècnic/a de gestió en consum, funcionari de carrera, subgrup A2, en torn lliure.

Consulteu les puntuacions finals obtingudes a les proves selectives convocades d’una plaça de tècnic/a de gestió en consum, funcionari de carrera, subgrup A2, en torn lliure realitzades el 14 de desembre de 2020.

Llista amb les puntuacions finals