Select Page

Resultats del procés selectiu joves en pràctiques 2020. El tribunal delibera, valora i atorga la puntuació següent:

NOM I COGNOMS

PROVA ESCRITA PROVA ORAL TOTAL

Daniel Batlle Pujol

9,3 5

14,3

Daniel Bejarano Leandro

8,6 4,5

13,1

Àlex Díaz Prat

7,6 4,5

12,1

Anna Garcia Basagaña

9,3 4,9

14,2

Joel Plana Solés

8,6 5

13,6