Select Page

Puntuacions finals obtingudes al procés selectiu de la convocatòria pública per nomenar, amb caràcter temporal, un/a tècnic/a en contractació del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari interí, i per a la constitució d’una borsa de treball, als efectes d’atendre necessitats transitòries de caràcter temporal del servei de contractació

Consulteu les puntuacions finals obtingudes al procés selectiu de la convocatòria pública per nomenar, amb caràcter temporal, un/a tècnic/a en contractació del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari interí, i per a la constitució d’una borsa de treball, als efectes d’atendre necessitats transitòries de caràcter temporal del serveide contractació del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 18 de desembre de 2020.

Llista amb les puntuacions finals