Select Page

Sota el títol Millora de l’eficiència energètica de l’edifici del Consell Comarcal es pretén substituir les actuals calderes de gas i la planta refredadora de la coberta per un nou sistema molt més eficient de bomba de calor recolzat amb un sistema de captació geotèrmica i la instal.lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum.

Completarà aquesta inversió un sistema de renovació de la ventilació per mitjà de recuperadors de calor entàlpics de sostre i uns panells informatius a l’entrada de l’edifici, per mitjà dels quals, entre d’altres, es difondran les dades de producció energètica.

La Seu del Consell Comarcal del Gironès està ubicada en uns terrenys de 7.858 m2 a la zona sud de la ciutat de Girona, en un edifici de 3 plantes, una semisoterrada i dues plantes més ocupant una superfície de 2.204 m2.

Per a la captació geotèrmica es preveuen 18 pous de 100m de fondària que alimentaran 4 zones sectoritzades de l’edifici.

A la coberta de l’edifici i a la façana sud s’instal.laran 151 plaques solars, en 4 camps solars fotovoltaics amb una potència de 61 kW, els quals, s’estima que produiran 88.882 KWh, un 78% de les necessitats en hores de sol que s’estima es necessitaran. Les necessitats totals de consum elèctric que es necessitaran es quantifiquen en 144.097 KWh.

El nou sistema de climatització del Consell Comarcal significarà un estalvi anual mig durant els propers 20 anys de 21,45 Tn de CO2.

El pressupost d’execució material de tot el projecte ascendeix a 499.262,88 €, abans d’IVA.

Aquest projecte compta amb una subvenció del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 100.000 €. La resta es preveu finançar-la amb fons propis i a través d’un crèdit bancari. Tot i això, s’optarà també a rebre finançament per part de l’ICAEN en la part corresponent a la inversió de la geotèrmia.

S’estima que aquesta inversió es recuperarà a partir de l’10è any.