Select Page

El Consell comarcal del Gironès ha iniciat els 4 contractes de les places del programa joves en pràctiques, de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, regulat per l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la Resolució TSF/1556/2021 per un període de 6 mesos.

El programa de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya te l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Les places corresponen a:

  • 1 Tècnic suport en campanyes mediambientals
  • 1 Tècnica suport sistemes de geolocalització
  • 1 Tècnica suport assessorament / orientació laboral i suport digital
  • 1 Administratiu i suport digital