Select Page

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a l’accés a tres places de l’escala d’administració general, subescala administrativa de la plantilla de funcionaris del Consell Comarcal del Gironès, en torn de reserva especial.

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses