Select Page

Puntuació final obtinguda i prelació dels aspirants a la provisió d’un lloc de treball d’administratiu/va i suport digital; tècnic/a de suport en geolocalització;  tècnic/a de suport en campanyes mediambientals de l’àrea de medi ambient; tècnic/a de suport en orientació i assessorament laboral i suport digital; dins el programa joves en pràctiques 2021 regulat per l’Ordre TSF/115/2018, 12 de juliol i la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig.

Puntuació final obtinguda