Select Page

Llista provisional de les persones admeses i excloses a les proves selectives per regular el procés selectiu d’un/a auxiliar administratiu/va del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a de carrera, subgrup C2, en torn lliure, i per a la constitució d’una borsa de treball

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses a les proves selectives per regular el procés selectiu d’un/a auxiliar administratiu/va del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a de carrera, subgrup C2, en torn lliure, i per a la constitució d’una borsa de treball

Llista provisional de persones admeses i excloses