Select Page

Puntuacions prova pràctica al procés selectiu d’un/a administratiu/va del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a de carrera, subgrup C1, en torn lliure, i per a la constitució d’una borsa de treball

Consulteu les puntuacions de la prova pràctica al procés selectiu d’un/a administratiu/va del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a de carrera, subgrup C1, en torn lliure, i per a la constitució d’una borsa de treball realitzat el 19 de novembre de 2021.

Llista amb les puntuacions de la prova pràctica