Select Page

Puntuacions finals del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a de carrera, subgrup C2, en torn lliure, i per a la constitució d’una borsa de treball

Consulteu les puntuacions finals del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va del Consell Comarcal del Gironès, en règim de funcionari/a de carrera, subgrup C2, en torn lliure, i per a la constitució d’una borsa de treball realitzat el dia 3 de desembre de 2021.

Llista amb les puntuacions finals del procés selectiu