Select Page

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Té per objecte fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. Així com les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l’edifici o àmbit d’actuació aquells productes de construcció que continguin amiant. Contribuint a la digitalització del sector de l’edificació amb aquestes actuacions.

La convocatòria estarà oberta a partir del 23 de maig de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.

Més informació