Select Page

Llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió en fiscalització i control intern, funcionari/a de carrera, subgrup A2, en torn de promoció interna, adscrita a l’Àrea d’Intervenció vacant a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Gironès.

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió en fiscalització i control intern, funcionari/a de carrera, subgrup A2, en torn de promoció interna, adscrita a l’Àrea d’Intervenció vacant a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Gironès.

Llista provisional de persones admeses i excloses