Select Page

Bases i convocatòria per regular el procés selectiu de la convocatòria pública per nomenar a funcionari interí per programes d’un/a tècnic/a de gestió en joventut, educació en el lleure i en l’àmbit comunitari al Consell Comarcal del Gironès i per a la constitució d’una borsa de treball per a ocupar temporalment llocs de treball al Consell Comarcal del Gironès i als ajuntaments de la comarca adherits a la borsa del Consell Comarcal del Gironès

Ja podeu consultar les bases per regular el procés selectiu de la convocatòria pública per nomenar a funcionari interí per programes d’un/a tècnic/a de gestió en joventut, educació en el lleure i en l’àmbit comunitari al Consell Comarcal del Gironès i per a la constitució d’una borsa de treball per a ocupar temporalment llocs de treball al Consell Comarcal del Gironès i als ajuntaments de la comarca adherits a la borsa del Consell Comarcal del Gironès i formular les vostres sol·licituds a la convocatòria respectiva.

Finalització del termini de la convocatòria: 9 de setembre de 2022