Select Page

Puntuacions finals obtingudes al procés selectiu per al nomenament com a funcionari interí per programes d’un tècnic de gestió en energia del Consell Comarcal del Gironès al Programa creació de l’Oficina d’impuls de la transició energètica i constitució de borsa de treball per a ocupar temporalment llocs de treball al Consell Comarcal del Gironès i als ajuntaments de la comarca adherits a la borsa del Consell Comarcal del Gironès

Consulteu les puntuacions finals obtingudes a les proves selectives convocades per al nomenament com a funcionari interí per programes d’un tècnic de gestió en energia del Consell Comarcal del Gironès al Programa creació de l’Oficina d’impuls de la transició energètica i constitució de borsa de treball per a ocupar temporalment llocs de treball al Consell Comarcal del Gironès i als ajuntaments de la comarca adherits a la borsa del Consell Comarcal del Gironès realitzades el 8 de novembre de 2022.

Llista amb les puntuacions finals