Select Page

Els Consells Comarcals de La Selva i el Gironès engeguen conjuntament la campanya “Cap Caos al Cap”, una campanya de comunicació que vol parlar de la salut mental, especialment entre el col•lectiu jove. Fent ús d’aquest joc de paraules, expressa un desig que tenim com a societat, que és viure amb tranquil•litat i salut emocional. Aquesta campanya s’emmarca dins el programa Ocell de Foc al Gironès – La Selva.

“Cap caos al cap” s’inicia amb un conjunt d’accions que es duran a terme al voltant del 10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, i que pretén interpel•lar el col•lectiu jove parlant obertament de salut mental, per què reconèixer aquest aspecte ens posiciona i direcciona cap el benestar emocional.

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gironès en coordinació amb els professionals de joventut de la comarca del Gironès engega la campanya “Cap Caos al Cap” amb la primera acció al pati de l’Institut de Sarrià de Ter. Els professionals de joventut dinamitzaran l’activitat amb l’objectiu de detectar els actius en salut de l’entorn més proper de les persones joves, amb la finalitat de donar recursos i eines al jovent. A més, s’informarà dels recursos dels quals disposen en el cas que necessitin ajuda. A tot el jovent participant se li regalarà material de marxandatge i s’informarà d’on es poden adreçar en el cas que necessitin ajuda.

Durant tot el mes d’octubre es portaran a terme les accions per treballar la salut mental entre les persones joves als Instituts de Celrà, Vilablareix, Llagostera i Cassà de la Selva. Aquesta acció als patis dels instituts, serà la primera de cinc temàtiques que es treballaran al llarg del curs. Fins al maig de 2024, es dinamitzaran els patis per treballar temes com la diversitat funcional, l’alimentació saludable i els trastorns de la conducta alimentària, gènere i diversitat afectivosexual i assetjament i addicions a les xarxes socials. I en aquestes hi participaran set instituts del Gironès, que suposa una participació de 24 municipis de la comarca.

Segons la Consellera Comarcal del Gironès, Anna Coll, “qualsevol acció que ens plantegem en temes tan complexos i transversals com és la salut mental del jovent, ho hem de fer de forma comarcal, coordinant i treballant en equip Consell Comarcal i Ajuntaments”. A partir d’aquesta data, es publicarà un conjunt d’imatges a les xarxes socials sota el lema Cap Caos al Cap. L’objectiu és visibilitzar i poder parlar de salut mental entre les persones joves, i evidentment, detectar possibles casos per donar eines i atenció a aquestes.

Tal i com afirma la Consellera Comarcal de Joventut, Anna Coll, “el primer pas per parlar de salut mental entre el nostre jovent és donar visibilitat per poder oferir les eines i els recursos que necessiten. L’acompanyament al nostre jovent en temes cabdals com la salut mental és una prioritat de totes les accions que portem a terme des del Consell Comarcal del Gironès.

“Ocell de foc” és un projecte de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Les entitats implicades són el Consell Comarcal del Gironès i de la Selva, Idària, Drissa i Fundació Sergi, així com les entitats satèl•lits com l’Ajuntament de Girona, Ajuntament de Salt, Universitat de Girona, Uni Girona, Consell Esportiu del Gironès, Consell Esportiu de la Selva, Fundació Multicapacitats, Centre Jove de Salut, Social Project 4.0, Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona, Minyons i Escoltes, Associació Batibull, Tresc, Resilis, Fundació Salvans, Ecosol, Casal dels Infants.