Select Page

Bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels diferents processos selectius per a l’accés a places de l’escala d’administració especial de la plantilla de funcionaris i a places de la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del Gironès, per a l’estabilització de l’ocupació temporal i constitució de les respectives borses de treball per a ocupar temporalment llocs de treball al Consell Comarcal del Gironès i als ajuntaments de la comarca adherits a la borsa, i la convocatòria dels respectius procediments selectius.

Ja podeu consultar les bases generals i específiques reguladores de la convocatòria dels diferents processos selectius per a l’accés a places de l’escala d’administració especial de la plantilla de funcionaris i a places de la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del Gironès, per a l’estabilització de l’ocupació temporal i constitució de les respectives borses de treball per a ocupar temporalment llocs de treball al Consell Comarcal del Gironès i als ajuntaments de la comarca adherits a la borsa, i la convocatòria dels respectius procediments selectius i formular les vostres sol·licituds a la convocatòria respectiva.

Finalització del termini de la convocatòria: 5 de juny de 2024.