Select Page

Sol·licitud d’Ajut de desplaçament (AIDs) per al curs 2020/2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’Ajuts Individuals de Desplaçament als alumnes escolaritzats en centres escolars de primària, secundaria obligatòria i d’educació especial, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è.
Bases que regeixen la convocatòria
 
El termini per a la presentació de sol·licituds individuals s’estableix des de la publicació d’obertura de convocatòria al BOP Girona i finalitzarà el 9 d’abril de 2021

Procediment

La sol·licitud s’haurà d’omplir on-line per a cadascun dels alumnes accedint al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.) del tutor/a representant.

Per accedir a la renovació de sol·licitud pre-omplerta, s’haurà d’accedir amb el mateix DNI/NIE que ho va tramitar el curs anterior.

Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, podran demanar un Codi d’Expedient que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

Documentació

En cas de nova sol·licitud o canvi de número de compte bancari d’una renovació del curs anterior, serà necessari adjuntar la fitxa de creditor degudament signada i segellada o, alternativament, podrà ser substituïda per un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i DNI/NIE del titular del compte. Sense aquest document no es podrà validar la sol·licitud.

Per a centres d’Educació Especial o aquelles sol·licituds on el centre escolar sigui el receptor de l’ajuda, no caldrà indicar dades bancàries ni presentar fitxa de creditors.  

 

Sol·licitud on-line

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb el resguard de la sol·licitud omplerta. Una sol·licitud ja tramitada no es pot modificar.

Transport Escolar Col·lectiu – Curs 2020/2021

Reglament

El Decret 161/1996 de 14 de maig, regula el transport escolar per facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació secundària obligatòria. El Consell Comarcal del Gironès té assumida la delegació d’aquesta competència a la comarca.

Decret de regulació del transport escolar


  Inscripció on-line

  • Les RENOVACIONS, per a usuaris ja inscrits al transport escolar per al curs 2019/2020, rebran un CODI D’USUARI a partir del 25 de maig que podran fer servir per accedir, actualitzar i validar la sol·licitud. 
  • Una NOVA INSCRIPCIÓ, o per aquell alumnat que no disposi o s’hagi extraviat el CODI D’USUARI, ha d’omplir el formulari on-line a través de l’opció ALTA NOVA.
  • Finalitzat aquest termini totes les noves inscripcions i renovacions seran susceptibles de quedar en llista d’espera en funció de les places vacants disponibles per a la ruta sol·licitada.

  Rutes i Horaris

  A títol orientatiu, es poden consultar les rutes i horaris de transport escolar que s’han prestat per al curs 2019/2020, sens perjudici de les modificacions que resultin necessàries degut al volum d’inscripcions o a una nova licitació del servei.  (Clicar +informació)

  Els horaris que figuren a cada ruta són els que ha de respectar el conductor per a poder continuar la ruta. L’autobús podrà sortir de la parada a l’hora indicada sense obligació d’esperar alumnat que no estigui a la parada.

  Per tant, recordem que heu d’estar a la parada entre 3 i 5 minuts abans de l’horari especificat. Si per l’edat del menor, cal ser recollit a la tarda pels tutors o altres persones autoritzades, caldrà arribar entre 3 i 5 minuts abans a la parada.

  Els canvis a una ruta (horaris, parades…) han d’estar autoritzats pel Consell Comarcal.
  Als usuaris del servei de Transport Escolar se’ls podrà demanar algun document per a la seva identificació i hauran de respectar les indicacions de conductor i acompanyant, al igual que respectar a la resta de companys i mantenint l’equipament del vehicle en bones condicions. La direcció del centre podrà prendre les mesures disciplinàries que tingui aprovades al respecte.

   

   

   

  El servei es pot retardar el servei per motius aliens (ex. accident o tall a la carretera) que poden afectar al servei. Si el retard fos diari i continuat, caldrà informar-ho a la direcció del centre qui ho trametrà al Consell Comarcal i estudiarà la modificació horària corresponent.

  Amb el suport de:

  • Autocares Izaro, SA
   C/ Mare de Déu de port, 153-157
   08038 – Barcelona
   902326266
   comercialgirona@autocaresizaro.com
  • Autocars Calella, SL
   C/ Potosí, 11
   17310 – Lloret de Mar
   902424666
   calella@autocarscalella.com
  • Autocars Coll Porqueres, SL
   C/ Indústria, 15
   17834 – Porqueres
   972584423
   info@autocarscoll.cat
  • Autocars Martí Pi, SA – AMPSA
   Carrer de l’Electricitat 27
   17257 – Torroella de Montgrí
   972216353
   autocars@ampsa.org
  • Autocars Roca de Salt, SL
   C/ Amnistia Internacional, 38
   17190 – Salt
   972233572
   administracio@autocarsroca.com
  • Autocars Xiberta, SL
   Ctra. de Juià, 63
   17460 – Celrà
   972492016
   autocarsxiberta@autocarsxiberta.e.telefonica.net
  • Barcelona Bus, SL
   Apartat de Correus 31
   08100 – Mollet del Vallès
   935798090
   info@sagales.com
  • Estarriol Bus, SL
   C/ Castell de Requesens 14, Bx-B
   17003 – Girona
   972500403
   info@estarriol.com
  • Hispano Hilarenca, S.A.U
   C/ Sardenya, 16
   17007 – Girona
   972245012
   info@hispanohilarienca.com
  • SARFA, SL
   C/ Mas Resplandis, 6-8
   17255 – Begur
   972300262
  • Taxis i Microbusos Balliu, SL
   C/ Sant Esteve 9
   17455 – Caldes de Malavella
   972470937
   info@balliusl.com
  • Transports Elèctrics Interurbans, SA
   C/ Sardenya, 16
   17007 – Girona
   972204868
   serveis@teisa-bus.com
  • Transports Pujol i Pujol, SL
   Camí Papalus s/n
   17310 – Lloret de Mar
   972371180
  • UTE TEISA-PACHECO
   C/ Sardenya, 16
   17007 – Girona
   972204868
   serveis@teisa-bus.com