Select Page

Transport Escolar Col·lectiu – Curs 2022/2023

Rutes i Horaris

A títol orientatiu, es poden consultar les rutes i horaris de transport escolar que existents per al curs actual, sens perjudici de les modificacions que resultin necessàries degut al volum d’inscripcions o a una nova licitació del servei.

Els horaris que figuren a cada ruta són els que ha de respectar el conductor per a poder continuar la ruta. L’autobús podrà sortir de la parada a l’hora indicada sense obligació d’esperar alumnat que no estigui a la parada. Per tant, recordem que heu d’estar a la parada entre 3 i 5 minuts abans de l’horari especificat. Si per l’edat del menor, cal ser recollit a la tarda pels tutors o altres persones autoritzades, caldrà arribar entre 3 i 5 minuts abans a la parada.

 

Els canvis a una ruta (horaris, parades…) han d’estar autoritzats pel Consell Comarcal.  Als usuaris del servei de Transport Escolar se’ls podrà demanar algun document per a la seva identificació i hauran de respectar les indicacions de conductor i acompanyant, al igual que respectar a la resta de companys i mantenint l’equipament del vehicle en bones condicions. La direcció del centre podrà prendre les mesures disciplinàries que tingui aprovades al respecte.

El servei es pot retardar el servei per motius aliens (ex. accident o tall a la carretera) que poden afectar al servei. Si el retard fos diari i continuat, caldrà informar-ho a la direcció del centre qui ho trametrà al Consell Comarcal i estudiarà la modificació horària corresponent.

Amb el suport de:

Procediment d’inscripció

La sol·licitud s’haurà d’omplir on-line per a cadascun dels alumnes accedint al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.) del tutor/a representant.

Per a tramitar una sol·licitud de renovació, s’haurà d’accedir amb el mateix DNI/NIE que ho va tramitar el curs anterior. Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, podran demanar un Codi d’Expedient que rebran per SMS al mateix número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior.

 

Inscripció on-line

Termini ordinari d’inscripció finalitzat el 6 de juny de 2022.

Les noves inscripcions i renovacions seran susceptibles de quedar en llista d’espera

en funció de les places vacants disponibles per a la ruta sol·licitada

 

Documentació

Per a noves sol·licituds en modalitat de co-pagament per domiciliació bancària, o per a canvi de número de compte bancari d’una renovació del curs anterior, serà necessari adjuntar, al mateix formulari, un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i DNI/NIE del titular del compte.  Alternativament, podrà ser substituïda per  la fitxa de creditor degudament signada i segellada (que es pot descarregar des de la web comarcal). Sense aquest document no es podrà validar la sol·licitud.

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb el resguard de la sol·licitud omplerta. Una sol·licitud ja tramitada no es pot modificar.

Reglament

El Decret 161/1996 de 14 de maig, regula el transport escolar per facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació secundària obligatòria. El Consell Comarcal del Gironès té assumida la delegació d’aquesta competència a la comarca. Decret de regulació del transport escolar

 

 

NOTA INFORMATIVA

Recordem que l’alumnat amb consideració de transport NO-OBLIGATORI (Batxillerat, educació post-obligatòria, alumnat resident al mateix municipi que el centre educatiu, alumnat amb transport no obligatori) no té garantit el servei de transport escolar.

Aquest alumnat haurà de tramitar la inscripció al mateix període que la resta d’alumnat i, tramitades totes les sol·licituds i distribuït l’alumnat en règim obligatori a les rutes existents, es posaran a disposició les places vacants. Si alguna petició no pogués ser atesa, per manca de places vacants, s’informaria a la família al mes de setembre.

 • Autocares Izaro, SA
  C/ Mare de Déu de port, 153-157
  08038 – Barcelona
  902326266
  comercialgirona@autocaresizaro.com
 • Autocars Coll Porqueres, SL
  C/ Indústria, 15
  17834 – Porqueres
  972584423
  info@autocarscoll.cat
 •  Autocars Martí Pi, SA – AMPSA
  Carrer de l’Electricitat 27
  17257 – Torroella de Montgrí
  972216353
  autocars@ampsa.org
 • Autocars Roca de Salt, SL
  C/ Amnistia Internacional, 38
  17190 – Salt
  972233572
  administracio@autocarsroca.com
 • Barcelona Bus, SL
  Apartat de Correus 31
  08100 – Mollet del Vallès
  935798090
  info@sagales.com
 • Estarriol Bus, SL
  C/ Castell de Requesens 14, Bx-B
  17003 – Girona
  972500403
  info@estarriol.com
 • Gironabus, SL
  C/ Ullastret 25
  17003 – Girona
  972216353
  info@gironabus.com
 • Hispano Hilarenca, S.A.U
  C/ Sardenya, 16
  17007 – Girona
  972245012
  info@hispanohilarienca.com
 • SARFA, SL
  C/ Mas Resplandis, 6-8
  17255 – Begur
  972300262
 • Transports Elèctrics Interurbans, SA
  C/ Sardenya, 16
  17007 – Girona
  972204868
  serveis@teisa-bus.com