Select Page

Transport Escolar Col·lectiu – Curs 2021/2022

Rutes i Horaris

A títol orientatiu, es poden consultar les rutes i horaris de transport escolar que previstes per al curs 2021/2022, sens perjudici de les modificacions que resultin necessàries degut al volum d’inscripcions o a una nova licitació del servei.

Els horaris que figuren a cada ruta són els que ha de respectar el conductor per a poder continuar la ruta. L’autobús podrà sortir de la parada a l’hora indicada sense obligació d’esperar alumnat que no estigui a la parada. Per tant, recordem que heu d’estar a la parada entre 3 i 5 minuts abans de l’horari especificat. Si per l’edat del menor, cal ser recollit a la tarda pels tutors o altres persones autoritzades, caldrà arribar entre 3 i 5 minuts abans a la parada.

 

Els canvis a una ruta (horaris, parades…) han d’estar autoritzats pel Consell Comarcal.  Als usuaris del servei de Transport Escolar se’ls podrà demanar algun document per a la seva identificació i hauran de respectar les indicacions de conductor i acompanyant, al igual que respectar a la resta de companys i mantenint l’equipament del vehicle en bones condicions. La direcció del centre podrà prendre les mesures disciplinàries que tingui aprovades al respecte.

El servei es pot retardar el servei per motius aliens (ex. accident o tall a la carretera) que poden afectar al servei. Si el retard fos diari i continuat, caldrà informar-ho a la direcció del centre qui ho trametrà al Consell Comarcal i estudiarà la modificació horària corresponent.

Amb el suport de:

Procediment d’inscripció

La sol·licitud s’haurà d’omplir on-line per a cadascun dels alumnes accedint al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.) del tutor/a representant.

Per accedir a la renovació de sol·licitud pre-omplerta, s’haurà d’accedir amb el mateix DNI/NIE que ho va tramitar el curs anterior. Alternativament, i només en cas de renovació d’una sol·licitud del curs anterior, podran demanar un Codi d’Expedient que rebran per SMS. Per això hauran d’indicar el DNI/NIE i el número de telèfon que constava a la sol·licitud del curs anterior. 

Inscripció on-line

El termini de preinscripció s’establirà entre el 7 i el 18 de juny de 2021.
Finalitzat aquest termini, les noves inscripcions i renovacions seran susceptibles de quedar en llista d’espera en funció de les places vacants disponibles per a la ruta sol·licitada.

Documentació

En cas de nova sol·licitud que requereixi co-pagament (transport no obligatori o post-obligatori) o canvi de número de compte bancari d’una renovació, serà necessari adjuntar la fitxa de creditor degudament signada i segellada o, alternativament, podrà ser substituïda per un certificat de titularitat emès per l’entitat bancària on hi figuri el IBAN, nom complet i DNI/NIE del titular del compte. Sense aquest document no es podrà validar la sol·licitud.

Una vegada s’hagi validat les dades omplertes es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada on s’adjuntarà un document PDF amb el resguard de la sol·licitud omplerta. Una sol·licitud ja tramitada no es pot modificar.

Reglament

El Decret 161/1996 de 14 de maig, regula el transport escolar per facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació secundària obligatòria. El Consell Comarcal del Gironès té assumida la delegació d’aquesta competència a la comarca. Decret de regulació del transport escolar

NOTA INFORMATIVA

Recordem que l’alumnat amb consideració de transport NO-OBLIGATORI (Batxillerat, educació post-obligatòria, alumnat resident al mateix municipi que el centre educatiu, alumnat amb transport no obligatori) no té garantit el servei de transport escolar.

Aquest alumnat haurà de fer la pre-inscripció al mateix període que la resta d’alumnat i, tramitades totes les sol·licituds i distribuït l’alumnat en règim obligatori a les rutes existents, es posaran a disposició les places vacants. Si alguna petició no pogués ser atesa, per manca de places vacants, s’informaria a la família al mes de setembre.

 • Autocares Izaro, SA
  C/ Mare de Déu de port, 153-157
  08038 – Barcelona
  902326266
  comercialgirona@autocaresizaro.com
 • Autocars Coll Porqueres, SL
  C/ Indústria, 15
  17834 – Porqueres
  972584423
  info@autocarscoll.cat
 •  Autocars Martí Pi, SA – AMPSA
  Carrer de l’Electricitat 27
  17257 – Torroella de Montgrí
  972216353
  autocars@ampsa.org
 • Autocars Roca de Salt, SL
  C/ Amnistia Internacional, 38
  17190 – Salt
  972233572
  administracio@autocarsroca.com
 • Autocars Xiberta, SL
  Ctra. de Juià, 63
  17460 – Celrà
  972492016
  autocarsxiberta@autocarsxiberta.e.telefonica.net
 • Barcelona Bus, SL
  Apartat de Correus 31
  08100 – Mollet del Vallès
  935798090
  info@sagales.com
 • Estarriol Bus, SL
  C/ Castell de Requesens 14, Bx-B
  17003 – Girona
  972500403
  info@estarriol.com
 • Gironabus, SL
  C/ Ullastret 25
  17003 – Girona
  972216353
  info@gironabus.com
 • Hispano Hilarenca, S.A.U
  C/ Sardenya, 16
  17007 – Girona
  972245012
  info@hispanohilarienca.com
 • SARFA, SL
  C/ Mas Resplandis, 6-8
  17255 – Begur
  972300262

 

 • Transports Elèctrics Interurbans, SA
  C/ Sardenya, 16
  17007 – Girona
  972204868
  serveis@teisa-bus.com