Select Page

Oficina de Transició Energètica

En el marc de l’emergència climàtica, la Diputació de Girona va aprovar el novembre de 2020 el Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables a les Comarques Gironines amb l’objectiu de crear un entorn en el qual l’acció pública serveixi per desencadenar inversió en energies renovables i assolir els reptes relacionats amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. El Pla fixa com a mínim l’objectiu d’aconseguir una participació de les energies renovables del 32 % sobre el consum final d’energia l’any 2030, seguint els objectius europeus de generació renovable per tal d’assolir una reducció del 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. És important considerar, per la quantificació de l’objectiu, que el Pla té un enfocament sectorial, i és precisament a aquests sectors cap a on van adreçades les línies estratègiques d’actuació de l’Oficina de Transició Energètica.

Les oficines comarcals de transició energètica han estat impulsades per la Diputació de Girona, per implantar des la proximitat els fulls de ruta marcats en el Pla Estratègic per al desenvolupament de les energies renovables. En data de 15 d’abril de 2021, es va crear l’Oficina Comarcal de Transició Energètica (OCTE) del Consell Comarcal del Gironès, per dinamitzar projectes d’energies renovables en el sector municipal i en el sector privat (àmbits residencial, industrial i turístic).

L’OCTE pretén coordinar les accions de la Diputació amb les del Consell Comarcal del Gironès, i fer-los referents de polítiques de transició energètica per implementar sistemes supramunicipals. Així, es persegueix ajudar a la dinamització i al màxim aprofitament dels plans de serveis i de les subvencions que la Diputació posa al serveis dels municipis, i impulsar projectes d’eficiència energètica, energies renovables i mobilitat sostenible als diferents sectors dels municipis.

Objectius generals de la Oficina

 • Fer una diagnosi de la situació actual de la transició energètica de la comarca, tot estudiant el potencial renovable en els sectors municipal, residencial, industrial i turístic.
 • Coordinar i dinamitzar diferents sectors promocionant projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible adaptant-se a les capacitats i realitats de cada municipi.
 • Definir una estratègia territorial de transició energètica a l’horitzó 2030, diferenciant entre sectors i incorporant un calendari d’actuacions i sistemes de finançament per desenvolupar actuacions, per tal d’apostar per un model energètic descentralitzat,
  democràtic i sostenible..

Principals tasques que realitza

 • Coordinació i seguiment de la redacció dels PAESC (Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima) dels municipi de la comarca.
 • Assessorament als municipis per sol·licitar el Pla de Serveis de la Diputació.
 • Dinamització de comunitats d’energia local publicoprivades.
 • Dinamització de projectes de mobilitat sostenible en els municipis.
 • Impuls de projectes d’eficiència energètica i energies renovables en el sector privat: assessorament a empreses i particulars, realització de xerrades, informació de subvencions i compres agrupades.
 • Assessorament sobre subvencions europees i altres ajudes destinades al sector públic i privat.
 • Identificació de projectes potencials i dinamització en les línies estratègiques definides al pla de treball.

Llista de difusió

Esteu interessats en rebre notícies sobre la transició energètica i subvencions per potenciar projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible?