Select Page

Oficina de Transició Energètica

L’Oficina de Transició Energètica del Gironès té la voluntat d’impulsar la transició energètica mitjançant la promoció de projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible tant en el sector públic com privat dels municipis per tal d’aconseguir un model energètic renovable descentralitzant, democràtic i sostenible que permeti assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.

L’Oficina vol acompanyar, assessorar i coordinar a les administracions, particulars i empreses sobre projectes d’estalvi, eficiència i rehabilitació energètica, energies renovables (energia solar fotovoltaica, tèrmica, biomassa, biogàs, etc.) i mobilitat sostenible (vehicle elèctric, instal•lació de punts de recàrrega, vies verdes, etc.).

L’impuls de l’Oficina prové de la col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, la Diputació de Girona i l’Institut Català de l’Energia.

Objectius generals de l’Oficina

 • Fer una diagnosi de la situació actual de la transició energètica de la comarca, tot estudiant el potencial renovable en els sectors públics i privats.
 • Definir una estratègia territorial de transició energètica, diferenciant entre sectors i incorporant un calendari d’actuacions i sistemes de finançament.
 • Coordinar i dinamitzar diferents agents promocionant projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible adaptant-se a les capacitats i realitats de cada municipi.

Principals tasques que realitza

 • Coordinació i seguiment de la redacció dels PAESC (Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima) dels municipis de la comarca.
 • Assessorament als municipis per sol·licitar el Pla de Serveis per a la Transició energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona.
 • Dinamització de comunitats d’energia local publicoprivades.
 • Dinamització de projectes de mobilitat sostenible en els municipis.
 • Impuls de projectes d’eficiència energètica, energies renovables i rehabilitació energètica en el sector privat: assessorament a empreses i particulars, realització d’estudis de viabilitat, xerrades, informació de subvencions.
 • Redacció estratègica territorial sobre la transició energètica basada en els PAESC, el Pla Estratègic de Desenvolupament de les  Energies Renovables a les Comarques Gironines i en el Pla Territorial sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya (PLATER).

Projectes destacats

Comunitats locals d’energia

Les comunitats locals d’energia (CLE) situen el consumidor al centre del sistema i permeten avançar cap un model energètic 100% renovable, distribuït i intel•ligent, participat, social i solidari.

Des de l’Oficina, vint municipis del Gironès han sol•licitat el Pla de Serveis per a la Transició energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació per tal de redactar memòries que estudiïn la implantació de comunitats locals d’energia al seu municipi. El model que s’estudia és la implantació de plaques solars fotovoltaiques en equipaments públics que subministrin energia als edificis mateixos, i que mitjançant l’autoconsum compartit, puguin subministrar energia a habitatges en situació de pobresa energètica i a tots els que vulguin formar part de la comunitat.

Des de la Oficina també oferim suport i acompanyament per tirar endavant projectes de comunitats locals d’energia que sorgeixin dels ciutadans/es i de les empreses els municipis.

Si voleu impulsar una comunitat local d’energia al teu municipi, contacteu amb mpages@ddgi.cat

Impuls de les energies renovables i la mobilitat sostenible

Des de l’Oficina volem acompanyar als diferents sectors per impulsar la instal•lació d’energies renovables i la mobilitat sostenible, així com realitzar actuacions de rehabilitació energètica. En aquest sentit, oferim assessorament sobre tarifes d’electricitat, instal•lació d’energies renovables i vehicle elèctric, propostes de millora en estalvi i eficiència energètica, actuacions de rehabilitació energètica, anàlisis previs de viabilitat d’instal·lacions renovables i compra de vehicle elèctric, així com d’instal•lacions de punts de recàrrega, entre altres.

També oferim acompanyament en la tramitació de subvencions per la implementació d’energies renovables i mobilitat sostenible.

Per cercar empreses instal·ladores d’energies renovables, podeu contactar amb el gremi d’instal·ladors de Girona, on us assessoraran de les empreses que hi ha en el vostre municipi.

En cas d’estar interessats, podeu contactar amb nosaltres (Horaris d’atenció al públic: 8:00-15:00; energia@girones.cat, 972 21 32 62).

Informació d’interès

En els següents enllaços podreu trobar informació relacionada amb l’energia fotovoltaica:

Xerrades sobre energia

En cas que ho necessiteu, de l’Oficina podem participar en xerrades explicatives sobre conceptes relacionats amb l’energia (xerrades sobre transició energètica, canvi climàtic, mobilitat sostenible, comunitats locals d’energia, etc.). Si esteu interessats en organitzar una xerrada al vostre municipi podeu contactar amb energia@girones.cat.

Equip tècnic

L’Oficina s’intregra en l’equip tècnic del Servei D’energia del Consell Comarcal del Gironès. Per més informació podeu contarctar amb els tècnics del diversos programes:

 • Diputació de Girona – Marta Pagès – Tècnica de transició energètica – mpages@ddgi.cat
 • Consell Comarcal del Gironès – Maria Bouza – Tècnica de comptabilitat i pobresa energètica – energia@girones.cat
 • ICAEN / Consell Comarcal del Gironès – Joan Utges – Tècnic d’energia

Amb el suport de:

          

Llista de difusió

Si t’interessa rebre notícies sobre la transició energètica i subvencions per potenciar projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible pots subscriure’t gratuïtament a la nostra llista a través del següent formulari.

Subscriu-te a la llista de difusió:

Protecció de dades

15 + 6 =

El responsable del tractament de les dades és Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Gironès. Les seves dades seran tractades únicament amb finalitats informatives sobre transició energètica. Les dades es tractaran amb el vostre consentiment per donar compliment a les obligacions pròpies de l’Àrea i no es comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a www.girones.cat