Select Page

Plans de serveis per als ajuntaments

Arquitectura i enginyeria

Pla de serveis d’assistència i cooperació tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria

Contractació pública

Pla de serveis d’assistència jurídica en matèria de contractació pública

 

Gestió documental i arxivística

Pla de serveis d’assistència en matèria de gestió documental i tractament arxivístic

Gestió energètica

Pla de serveis d’assistència i cooperació tècnica en matèria de gestió energètica

Turisme

Pla de serveis d’assistència tècnica en matèria de turisme 

Gestió cultural

Pla de serveis d’assistència tècnica en matèria de gestió cultural