Select Page

Plans de serveis per als ajuntaments

Arquitectura i enginyeria

Pla de serveis d’assistència i cooperació tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria

Contractació pública

Pla de serveis d’assistència jurídica en matèria de contractació pública

 

Gestió documental i arxivística

Pla de serveis d’assistència en matèria de gestió documental i tractament arxivístic

Gestió energètica

Pla de serveis d’assistència i cooperació tècnica en matèria de gestió energètica

Turisme

Pla de serveis d’assistència tècnica en matèria de turisme 

Gestió cultural

Pla de serveis d’assistència tècnica en matèria de gestió cultural

Promoció econòmica

Pla de serveis d’assistència tècnica en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local